NES Education - Mở mang tri thức

Tự lực - Chính trực - Tạo thay đổi

PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Chương trình TEACH –
Cùng Giáo Viên Thay Đổi
do NES khởi xướng

Cùng Giáo Viên Thay Đổi (TEACH) là chương trình thiện nguyện do NES khởi xướng, nhằm góp phần thay đổi cách thức giảng dạy theo hướng khoa học giáo dục hiện đại.

Tìm hiểu TEACH

Chuỗi Hội thảo
NES Talks

NES Education có một khao khát là góp phần mở mang tri thức, thực hiện công việc giáo dục “ngoài bốn bức tường lớp học”. Một trong những hoạt động để làm điều đó là chuỗi hội thảo đa dạng và nhiều tri thức.

Xem chi tiết

NES Books

NES Books có nhiệm vụ chọn lựa, dịch thuật và xuất bản các tác phẩm có giá trị với công chúng, đặc biệt là dòng sách về giáo dục, văn hóa, lịch sử và bình đẳng giới.

Xem thông tin

Bạn muốn đóng góp cho việc phát triển giáo dục?

Bài mới đăng

Cập nhật những tin tức, sự kiện hoặc những bài viết (giới thiệu sách, nghiên cứu giáo dục,…) của NES Education và các đối tác.

Mời tham dự buổi giao lưu với tác giả sách “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ” Vũ Thế Thành

  Giao lưu với tác giả Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ Thời gian:     9g sáng thứ bảy 13/01/2018 Địa điểm:      Cà phê thứ Bảy Trẻ (264[…]

Read more
09/01/2018 0

Giáo dục cảm xúc: Dạy con từ quá khứ

Bài đăng trên báo Một Thế Giới (http://motthegioi.vn/phai-dep-c-86/gia-dinh-thoi–c-151/giao-duc-cam-xuc-day-con-tu-qua-khu-68489.html) Giáo dục cảm xúc hiện đang là một trong những chủ đề được quan tâm của xã hội. Với các nghiên cứu[…]

Read more
09/01/2018 0

Về bối cảnh thực hiện cuộc đổi mới giáo dục hiện nay và bốn câu hỏi cần trả lời

(Nguồn: http://clbnguoiyeusach.com/bai-viet/van-de-va-su-kien/van-de-va-su-kien/ve-boi-canh-thuc-hien-cuoc-doi-moi-giao-duc-hien-nay-va-4-cau-hoi-can-tra-loi-587.html) Cô giao cho con cuốn sổ để ghi tên các bạn vi phạm nội quy nhà trường; bạn nào vi phạm nội quy mà muốn không bị con ghi[…]

Read more
08/01/2018 0