NES Talks

Tự lực - Chính trực - Tạo thay đổi

NES Seminars là chuỗi hội thảo đa dạng do NES Education tổ chức nhằm khai mở và nâng cao tri thức cho nhiều đối tượng khác nhau.

Lịch hội thảo sắp tới:

  • 13/1: Giao lưu với ông Vũ Thế Thành, tác giả “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”
    • Thời gian:     9g sáng thứ bảy 13/01/2018
    • Địa điểm:      Cà phê thứ Bảy Trẻ (264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3) 
    • Người dẫn:   bà Bùi Trân Phượng

Các hội thảo đã diễn ra: