Giải nghĩa các ký tự NES: 

  • N – Not-for-profit (Không vì lợi nhuận)
  • E – Equity (Công bằng)
  • S – Social interest (Lợi ích cho xã hội)

NES Education là một tổ chức giáo dục được thành lập theo hình thức doanh nghiệp xã hội, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, với các giá trị cốt lõi:

  • I – Independence (Độc lập)
  • I – Integrity (Chính trực)
  • I – Impactfulness (Tạo sự thay đổi)

Sứ mạng:

  • Lan tỏa các giá trị giáo dục nhân bản, khai phóng và tinh thần canh tân trong hoạt động giáo dục và phục vụ xã hội
  • Nối kết và cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và Khu Vực
  • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện các mô hình giáo dục tiên tiến với các giải pháp sáng tạo

Tầm nhìn:

Trở thành nhà tổ chức, quản trị và phát triển giáo dục uy tín, tác động hiệu quả, tạo môi trường giáo dục tử tế và hiện đại

NES TEAM

ICK

Trường Mầm Non Công Dân Quốc Tế ngôi trường đáng tin cậy cho các bậc phụ huynh: an toàn cho Trẻ, môi trường giáo dục nhân bản, thân thiện và chương trình giáo dục chất lượng.

NES INTERN

Nơi mở ra cơ hội thực tập quốc tế ngành Hospitality cho các bạn trẻ Việt Nam tại các quốc gia Mỹ, Pháp, Nhật.

NES EDUCATION PRESS

Nơi lan tỏa tri thức, mang lại cho người đọc nhiều điều thú vị với góc nhìn mới mẻ, đa chiều

NES STUDYHUB

Là môi trường cung cấp đầy đủ các kỹ năng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để bạn phát huy tiềm năng bản thân, tự tin, tự lực bước vào môi trường quốc tế.