NES EDUCATION PRESS

Khai mở trí tuệ với góc nhìn đa chiều, thú vị với các tủ sách:
• Tủ sách Khoa học thường thức
• Tủ sách Chuyên gia
• Tủ sách Cùng giáo viên thay đổi
• Tủ sách Cùng phụ huynh thay đổi
• Tủ sách Góc nhìn

Xem thư viện sách

tủ sách của nes education press

• Tủ sách Khoa học thường thức
• Tủ sách Chuyên gia
• Tủ sách Cùng giáo viên thay đổi
• Tủ sách Cùng phụ huynh thay đổi
• Tủ sách Góc nhìn

Tủ sách Khoa học thường thức

Ăn để sướng hay Ăn để sợ – Tập 2

Cuốn sách là đề cập đến những vấn đề thường thức về ẩm thực trong cuộc sống hằng ngày. Những bài viết là những lời chia sẽ của tác giả, một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm.

Khoa học thường thức 01

Lorem ipsum demo text is here

Khoa học thường thức 01

Lorem ipsum demo text is here

Khoa học thường thức 01

Lorem ipsum demo text is here

Tủ sách Góc nhìn

 

Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn – Mortimer J.Adler

Cuốn sách này có thể được đọc hoặc như là một tác phẩm dẫn nhập triết học hoặc như một nghiên cứu gợi mở tư duy về các vấn đề triết học có chọn lọc của một bậc thầy trong lãnh vực giáo dục triết học.