Lưu trữ thẻ tag: tâm lý học

NGƯỜI LÃNH ĐẠO – NGƯỜI YÊU BẢN THÂN

Tiến sĩ tâm lý học Amy Brunell – Đại học Ohio (Mỹ) đã tổ chức thực nghiệm để chứng minh rằng khi một nhóm không có người ra quyết định thì những cá nhân “yêu quý bản thân” sẽ trở thành người lãnh đạo dẫn dắt nhóm. Thực nghiệm chia ra ba tình huống: Đầu…