Lưu trữ thẻ tag: trở thành nhà lãnh đạo

NGƯỜI LÃNH ĐẠO – NGƯỜI YÊU BẢN THÂN

Tiến sĩ tâm lý học Amy Brunell – Đại học Ohio (Mỹ) đã tổ chức thực nghiệm để chứng minh rằng khi một nhóm không có người ra quyết định thì những cá nhân “yêu quý bản thân” sẽ trở thành người lãnh đạo dẫn dắt nhóm. Thực nghiệm chia ra ba tình huống: Đầu…

Trở thành một nhà lãnh đạo – lựa chọn căn bản nhất

Trở thành một người lãnh đạo là lựa chọn căn bản nhất mà người ta có thể có – đó là quyết định từ bóng tối bước ra ánh sáng. Chúng ta chưa bao giờ cần đến sự dẫn dắt mang tính khai trí nhiều như hiện nay. Điều than phiền lặp đi lặp lại…